پروژه ساخت جایگاه برای میمون ها

وضعیت پروژه: اجرا شده

جیمی اولین میمون نجات داده شد در سال ۹۸ است.پس از جیمی دو میمون نوزاد دیگه توسط مرکز از متخلفین در شرایط اسفناکی نجات داده شد.
سارا ، لئو و جیمی سه میمون تحت حمایت ما در مرکز هستند.میمون های رزوس پس از قاچاق و ورود به کشور دیگر امکان بازگشت به زیستگاه اولیه را ندارند ضمن اینکه در ایران هم قابل رهاسازی نبوده و تا ابد محکوم به اسارت خواهند بود.از آنجایی که در ابتدای ساخت مرکز ما جایگاهی برای نگهداری میمون پیشبینی نکرده بودیم لازم شد برای ایجاد رفاه بیشتر و زندگی بهتر به فکر ساخت جایگاهی استاندارد و مجهز برای میمون ها باشیم.
در این پروژه دو جایگاه هر کدام به مساحت ۳۰ متر در ارتفاع ۳ متر در دو قسمت تابستانه و زمستانه دارای فضای آزاد و اتاق استراحت پیش بینی شده است.
مدت زمان اجرای پروژه دوماه غیرقابل تمدید میباشد

مبلغ موردنیاز

135/000/000 تومان

مبلغ تامین شده

128/000/000 تومان

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp