پروژه ساخت و بازسازی جایگاه سگ ها

وضعیت پروژه: در حال اجرا

جایگاه فعلی سگ ها با ظرفیت ۵۰ قلاده در سال ۹۸ ساخته شد.
در حال حاضر ۷۰ سگ معلول و‌ناتوان در مرکز زندگی میکنند که همین امر موجب گردید تا ضمن بازسازی و تجهیز جایگاه های اولیه به فکر ساخت جایگاه بیشتر و افزایش ظرفیت نگهداری سگ ها تا ۱۰۰ قلاده باشیم.
سگ های تحت حمایت مرکز شامل سگ های دارای نقص عضو و سگ های درمان در انتظار واگذاری میباشند.
نصب سایه بان ، ساخت لانه ، افزایش ارتفاع حصار ، ایجاد سکو استراحت و آبخوری و غذاخوری همچنین رنگ آمیزی محیط در این پروژه پیش بینی شده که علاوه بر جایگاه های قدیمی در دو جایگاه تازه ساخت به مساحت هرکدام ۱۵۰ متر تعبیه میشود.
زمان لازم برای اجرای پروژه ۳ ماه است که قابل تمدید میباشد

مبلغ موردنیاز

150/000/000 تومان

مبلغ تامین شده

97/000/000 تومان

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp