مسیرهای حمایت از حیوانات

حمایت مالی از انجمن

کمک های شما نیکوکاران صرف تهیه خوراک ، دارو ، تامین و نگهداری جایگاه و نیروی خدماتی مورد نیاز به جهت احیای گونه های حیات وحش آسیب دیده با هدف بازگشت مجدد به طبیعت خواهد شد. شما می توانید از ریق فرم حمایت مالی محل صرف حمایت خود را مشخص کرده و پرداخت کنید.

حمایت کالایی از انجمن

شما می توانید به صورت مستقیم و از طریق دیجی کالامهر کالاهای موردنیاز انجمن را با ارسال رایگان با هدف تیمار، یازپروری، تغذیه و … مرکز تهیه و در اختیار انجمن قرار دهید.