پروژه ساخت جایگاه بازپروری شاه بوف ها

وضعیت پروژه: در حال اجرا

بیشترین آمار حیوان آسیب دیده ای که توسط مرکز پذیرش میشود مربوط به پرندگان شکاری است.
شکار ، قاچاق و کمبود منابع غذایی از دلایل اصلی آسیب به پرندگان شکاری است.
در حال حاضر بیشترین آمار آسیب مربوط به عقاب ها ، جغدسانان ، پرندگان شکاری کوچک میباشد، هر کدام از گونه ها به شرایط متفاوتی از قبیل بستر ، خوراک و فضا به جهت بازپروری نیاز دارند لذا مستلزم این هست در فضایی جداگانه تیمار و بازپروری شوند.
در حال حاضر تعداد ۷ شاهبوف در مرکز تحت تیمار داریم که این تعداد قطعا متغییر و رو به افزایش است.جایگاه فعلی شاهبوف ها از لحاظ فضای پرواز ، بستر و مقدار نور لازم دارای ایراداتی است و همین امر موجب شد تا جهت بهبود کیفیت تیمار آنها اقدام به ساخت جایگاهی استاندارد کنیم و جایگاه فعلی رو به حیوانات دیگر که با شرایط جایگاه سازگار هستند اختصاص دهیم.
در این پروژه جایگاهی به مساحت ۶۰ متر در ارتفاع ۲/۸۰ خواهیم ساخت.نقشه جایگاه به گونه ای هست که علاوه بر اصلاح بستر با خاک نرم و دسترسی به نور کافی فضای کافی جهت پرواز و همچنین محلی به عنوان پناهگاه برای فصل بارش و سرما پیش بینی شده است.

مبلغ موردنیاز

55/000/000 تومان

مبلغ تامین شده

44/100/000 تومان

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp