گزارش رهاسازی شاه بوف

دو شاهبوف آسیب دیده که توسط اهالی کردان البرز به سازمان مردمی حفاظت از حیوانات تحویل شده بود پس از درمان و بازپروری در سلامت کامل به محل زندگی خود برگشتند

به اشتراک گذاری پست

Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp