شانا شغال در انتظار حمایت

شانا، شغال نجیب

شانا شغال تحت درمان درمرکز
شانا به دلیل گشنگی و کمبود خوراک در فصل سرما وارد یکی از باغات اطراف شهریار میشه که متاسفانه مورد بی مهری کارگر باغ قرار میگیره و از ناحیه دست در اثر ضربه با جسم سخت دچار شکستگی میشه.پس از انتقال به مرکز سریعا اقدامات اورژانس انجام و آماده جراحی میشود.شانا تا بهبودی کامل تحت تیمار خواهد بود.مراحل درمان شانا شامل جراحی ارتوپدی دست چپ ، سپری کردن دوران نقاهت به مدت دوماه ، خروج پلیت جراحی و مجددا یک دوره نقاهت دو هفته ای خواهد بود.

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp