گزارش رهاسازی پرندگان شکاری

تعداد نه فرد از پرندگان شکاری سارگپه ، دلیجه و قرقی که توسط سازمان مردمی حفاظت از حیوانات از اسارت متخلفین نجات داده شدند پس از سپری کردن دوران تیمار و بازپروری در آسمان البرز به پرواز درآمدند

به اشتراک گذاری پست

Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp