گزارش بازگشت فلامینگو به طبیعت

رها فلامینگوی کشف شده از متخلفین در بهار ۱۴۰۱ به سازمان مردمی حفاظت از حیوانات تحویل داده شد ، پس از مدت ۹ ماه تیمار و بازپروری سرانجام آماده بازگشت به طبیعت شد و همزمان با ورود گله های مهاجر فلامینگو به کشور در زیستگاه حفاظت شده میانکاله به خانواده اش ملحق شد.

به اشتراک گذاری پست

Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp