واگذاری راک سگ مهربان

راک سگ مهربان

راک گریدین هفت ساله،نر و عقیم شده ،بسیار بسیار آرام و مهربان در انتظار سرپرست و خانه ی امن همیشگی هست .

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp