گزارش رهاسازی روباه

یک قلاده روباه که پس از ورود به باغی اطراف شهریار از ناحیه دست آسیب دیده بود توسط سازمان مردمی حفاظت از حیوانات درمان و به طبیعت برگردانده شد

به اشتراک گذاری پست

Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp