واگذاری فلافی

فلافی، خرگوش بانمک

فلافی قربانی پرورش نادرست حیوانات است که در نوزادی توسط شخصی خریداری میشود و تا زمان بلوغ در منزل نگهداری شده.به دلیل عدم امکان نگهداری در محیط محدود به مرکز تحویل داده شد.آپارتمان مکان مناسبی برای نگهداری از خرگوش ها نیست.باید در محیط طبیعی آزاد کنترل شده دارای نور مناسب نگهداری شود.

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp