واگذاری جوجو

جوجو، سگ باوفا

پسری دو ساله که بسیار مهربان و هوشیار است.به دلیل نگهداری نادرست از سرپرست سابق گرفته شد و مدت شش ماه است در مرکز تحت حمایت ما میباشد. Jojo پسری با تعصب و پر انرژی است که میتواند ضمن ارتباط خوب و احساسی با سرپرستش حراست خوبی هم از محل زندگیش داشته باشد.

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp