سگ های در انتظار حمایت برای عقیم سازی

عقیم سازی سگها

شش قلاده سگ که هر کدام به دلایل مختلف به مرکز منتقل شدند دوران تیمار را به خوبی سپری ، در سلامت کامل و در انتظار پیدا شدن سرپرست هستد.قبل از واگذاری لازم هست که هر کدام عقیم شوند.عقیمسازی هر قلاده سگ با دوران نقاهت برای ما یک میلیون هزینه خواهد داشت.

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp