واگذاری خوکچه هندی

خوکچه های هندی زیبا

متاسفانه این روزها زیاد شاهد تحویل حیواناتی هستیم که بدون آگاهی خریداری شدند و پس از مدتی دیگر امکان نگهداریشون نیست
این دو خوکچه هندی هم در کنار هم نیازمند یک سرپرست خوب هستند.

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp